Veřejná soutěž o pronájem kavárny 

       

Státní hrad a zámek Bečov opětovně Becov - kavarna - najemni smlouva verze 24.9.2021.docBecov - kavarna - najemni smlouva verze 24.9.2021.docvyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu prostor      pro kavárnu. 

Návrhy musí být doručeny nejpozději do 3. 10. 2021 na adresu: Národní památkový ústav, hrad a zámek Bečov, Náměstí 5. května 13, 364 64 Bečov nad Teplou v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a názvem soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Podrobnosti naleznete na těchto odkazech: 

  1. Podmínky veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku pronájmu prostor kavárny
  2. Nájemní smlouva
  3. Návštěvní řád SHZ
  4. Plánovaná provozní doba
  5. Výňatek stavební dokumentace 1.NP