Organizované dětské skupiny

Plánujete výlet s dětmi nebo přednášku ve třídě nebo klubovně? Právě pro Vás je určena tato stránka, čtěte dále.

Dětské prohlídkové okruhy (pouze v českém jazyce):

Okruh je určen dětem mezi sedmi až dvanácti lety. Děti jsou do prohlídky aktivně zapojovány, hravou formou za pomoci dotykového modelu v reálné velikosti a komiksu jim průvodce vysvětlí, co je relikviář či relikvie, jaké vzácnosti se v něm ukrývají, a přiblíží život některých světců. Trasa, která je doplněna několika dalšími aktivitami a herními prvky, končí v trezorové místnosti s originálním relikviářem svatého Maura. 

Přednášku o relikviáři svatého Maura si můžete u nás objednat, s modelem relikviáře svatého Maura ve velikosti 1 : 1 za vámi přijedeme a upravíme výklad podle toho, komu bude určen (domovy pro seniory, školy, uzavřené pracovní skupiny, muzea, hosté ubytovacích zařízení, obce apod.).

Procházka areálem určená nejmladším návštěvníkům od čtyř do osmi let. Cesta je inspirovaná dětskou knihou Pohádka o bečovském dávnosnění na motivy reálných historických událostí, kterou získáte k zakoupené vstupence, tak se budete moci kdykoliv vrátit k zážitkům z návštěvy bečovského zámku . Prohlídka zámeckých interiérů je rozšířena o zahrady, štolu tesanou do skály a „tajné“ schodiště s vyústěním v sala terreně, kde jsou připraveny k vyzkoušení historické kostýmy, ukázky stolovacího náčiní, historické hry apod. 


Všechny prohlídky s dětskými účastníky končí povýšením do šlechtického stavu a obdržením glejtu

Děti se mohou prohlídek zúčastnit v kostýmech, které jsou k zapůjčení zdarma v pokladně zámku (proti složení vratné zálohy). Větší počet kostýmů doporučujeme k zapůjčení rezervovat. 

Chcete se k zážitkům z návštěvy bečovského zámku doma ještě vrátit? Usnadní vám to kniha s názvem Pohádka o bečovském dávnosnění - turistický průvodce pro nejmenší. Pro starší děti je určen pracovní sešit z edice Průvodci s pastelkami, S pastelkami po hradu a zámku Bečov, relikviář svatého Maura.