Bečov, Kynžvart: Vzácné druhy netopýrů zimují na zámcích v Bečově nad Teplou a Kynžvartě

V předposledním lednovém víkendu zavítali do areálu zámku Kynžvart a Bečov zástupci z CHKO Slavkovský les, NPÚ a odboru ochrany životního prostředí bavorského města Wunsiedel. Cílem česko-bavorského projektu je stabilizace stanovišť vzácných netopýrů, mezi kterými bylo nalezeno i několik pro tuto oblast netypických druhů.

V sobotu dne 21. ledna 2017 proběhlo ve sklepeních areálů zámků Kynžvart a Bečov sčítání netopýrů. Dlouhodobě sledují počty a druhy netopýrů pracovníci CHKO Slavkovský les, avšak dnešní sčítání probíhalo v mezinárodním česko-bavorském duchu. Sčítání vedl Mgr. Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les s bavorským kolegou panem Stefanem Schürmannem z odboru ochrany životního prostředí okresního úřadu Wunsiedel za spoluúčasti přítomných zástupců Národního památkového ústavu.

Sklepní prostory vyhledávají specifické druhy netopýrů. Bylo nalezeno celkem 6 druhů netopýrů (černý, ušatý, dlouhouchý, vodní, severní, velký) v různých počtech. Mgr. Přemysl Tájek sdělil, že tyto druhy zde bývají pravidelně, ale severní a dlouhouchý jsou na zimovištích druhy méně častými a pravidelných zimovišť netopýra dlouhouchého je v Karlovarském kraji známo relativně málo.

Projektový manažer Mgr. Richard Štěpánovský přiblížil souvislosti česko-bavorského sčítání netopýrů. V bavorském městě Wunsiedel se nachází rozsáhlý areál bývalých pivních sklepů.

V minulosti byl ve městě pivovar, jenž umožňoval zájemcům vařit si vlastní pivo a toto si pak jednotlivé rodiny uchovávali ve vlastních sklepeních. Areál byl rozšířen ještě během druhé světové války o propojky a sloužil jako kryt proti bombardování. V současné době je v dosti neutěšeném stavu, avšak představuje významné zimoviště řady netopýrů bavorských Smrčin.

Město Wunsiedel chce tato zimoviště sanovat, stabilizovat a doplnit o informační opatření pro veřejnost. Objekty bývalých pivovarských sklepů se nachází i na zámcích v Kynžvartě a Bečově, což vedlo všechny zúčastněné k přípravě společného česko-bavorského projektu na sanaci a stabilizaci těchto zimních stanovišť vzácných a chráněných živočichů.

V rámci projektové části týkající se areálu zámku Kynžvart je diskutována i možnost vybudování menší naučné stezky vedoucí od bývalého pivovarského sklepa lesoparkem, kde bude prezentována i důležitost starých stromů pro život netopýrů, jež v letním období žijí v různých štěrbinách, dutinách či jiných otvorech.

Kolem zámku Kynžvart je velké množství starých stromů, což je pro netopýry velice pozitivní. Tyto stromy však potřebují pro delší životnost i odbornou péči a nesmí se zapomínat i na výsadbu nových listnatých stromů, zejména lip a buků, jež by mohli za několik desítek let rovněž sloužit jako příbytek vzácných živočichů. I tato opatření by měla být řešena v rámci připravovaného česko-bavorského projektu.

Velikým problémem obecně je, že druhová skladba lesů je zaměřená na jehličnaté monokultury a přestože dochází k výsadbě listnatých stromů, tak jen zlomek se jich v průmyslové lesní výrobě dožije dospělého věku natož, aby se z nich časem staly významné stoleté dominanty naší přírody jež posílí zdraví a pestrost nejen samotných lesů ale i v nich žijících živočichů. Tato situace nutí živočichy z lesů hledat alternativní možnosti obydlí například v podobě sklepů či půd, a i zde je však třeba poskytnout těmto ohroženým živočichům ochranu.

Kastelán zámku Kynžvart Ing. Ondřej Cink se shoduje s kastelánem z Bečova panem Mgr. Tomášem Wizovským, že se jedná o jedinečnou příležitost jak svým návštěvníkům přiblížit nejen naše kulturní, ale i přírodní dědictví. Budeme velice rádi, podaří-li se v rámci přeshraniční spolupráce získat dotace jež pomohou stabilizovat zimoviště netopýrů a zvýší-li se u nás populace těchto vzácných živočichů. Musíme rovněž poděkovat za odbornou spolupráci CHKO Slavkovský les v celé záležitosti.

tisková zpráva ke stažení