Muzejní a edukační expozice na příkladu relikviáře sv. Maura

V časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vyšel článek o chystané expozici relikviáře sv. Maura

Wizovský Tomáš (2016):
Muzejní a edukační expozice v hradozámeckém prostředí na příkladu fenoménu relikviáře sv. Maura a autenticky dochovaného hradu Bečov:
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 54: 14-24

Článek ke stažení