Při archeologickém průzkumu kaple na Bečově byly nalezeny původní ozdobné prvky z relikviáře sv. Maura

Podlaží kaple v bečovském hradu zkoumali v květu a červnu archeologové. Cílem bylo doplnit prázdná místa v poznání stavebního vývoje objektu a detailně prozkoumat podloží kaple nejen pro potřeby plánované stavební obnovy hradního jádra. Průzkum přinesl velmi zajímavé nálezy, mezi nimi i patnáct původních ozdobných prvků z relikviáře sv. Maura.

Archeologové v průběhu průzkumu postupně odkryli dvě třetiny podloží hradní kaple, zejména pak v části, kde byl nalezen relikviář sv. Maura. Odkryté části zkoumali různými metodami, použit byl například detektor kovů, prostorová dokumentace (geodetické zaměřování, obrazová korelace) či průběžné vyhodnocování odebraných vzorků.

Časově nejnáročnější bylo ruční prosévání zeminy síty s 3 až 5 milimetrů velkými oky, díky němuž skupina sestávající z pracovníků Národního památkového ústavu a spolupracující organizace ZIP nalezla 15 původních ozdobných prvků z relikviáře sv. Maura či tabulku označení vína z tzv. tekutého pokladu, která nese označení "ročník 1874", což datuje nejstarší exemplář sbírky ještě o dvacet let dříve, než se původně předpokládalo.

Výzkum přinesl také zajímavé poznatky ohledně pohřbívání. Nalezen byl druhotný pohřeb, tedy ostatky přemístěné z původního místa uložení – hrobek. Patřily nejspíše členům významného šlechtického rodu ze 14.–15. století (Hrabišicové, páni z Oseka a Rýzmburka). Mezi nalezenými ostatky byly kosti dospělých mužů i nedonošeného dítěte, nenalezly se tam ovšem lebky pohřbených a jejich osud není dosud znám.

Reportáž České televize

Trvání výzkumu: 17. května – 16. června 2017

Vedoucí výzkumu: Filip Prekop, NPÚ, ÚOP v Lokti, prekop.filip@npu.cz, +420 724 592 674; spolupracující organizace: ZIP, o. p. s., KAR ZČU v Plzni, Archeologický ústav v Praze