Bečovský zámek přivítal významnou návštěvu z rodu posledních majitelů panství

Dvoudenní návštěvou poctil státní hrad a zámek Bečov Christian Beaufort-Spontin. Jedná se tak o první oficiální návštěvu příslušníka rodu posledních majitelů panství od druhé světové války.

2. října uvítali zástupci města Bečov nad Teplou a státního hradu a zámku Bečov významnou návštěvu - Dr. Christiana Friedricha Waltera, Graf von Beaufort-Spontin. Po desítkách let se tak povedlo navázat oficiální kontakt s příslušníkem rodu Beaufort-Spontin, posledních majitelů bečovského panství, kteří jej zakoupili v roce 1813 a vlastnili až do konce 2. světové války. Rodina se významným způsobem zasadila o rozvoj Bečova a jeho okolí, mimo jiné založila Bečovskou botanickou zahradu.

Na programu setkání bylo uvítání na radnici města a podpis místní kroniky, následovala prohlídka hradu a zámku. Druhý den navštívil hrabě Bečovskou botanickou zahradu, kde byla při této příležitosti zasazena památeční lípa.

Příjemné setkání se neslo v duchu vzájemné snahy o doplnění prázdných míst v historii všech zúčastněných stran a také nadějných vyhlídek na další spolupráci.