Na Bečov se vrátí původní brnění, návštěvníci se mohou těšit i na slavnostní osvětlení

Od pátku 29. června budou k vidění v Bečově nad Teplou hned dvě slibované novinky sezóny 2018. Návštěvníci si budou moci přes den prohlédnout avizovaný návrat části původního mobiliáře zámku a v noci se pak během celých prázdnin pokochat unikátně koncipovaným osvětlením hradu.

Na základě úspěšného navázání vztahů a spolupráce s vévodským rodem Beaufort-Spontin získala správa státního hradu a zámku Bečov nejen důvěru a podporu potomků posledních šlechtických majitelů, ale také celou řadu cenných informací a fotografií zachycujících podobu zámeckých interiérů z doby před druhou světovou válkou. Tyto ikonografické podklady se staly nenahraditelným pomocníkem pro záměr postupné proměny zámecké expozice tzv. dolního zámku. Po přesunu relikviáře do nově budované muzejně-galerijní  expozice v tzv. Pluhovských domech dojde na reinstalaci stávající zámecké expozice, jež se zaměří právě na dobu, kdy areál vlastnila vévodská rodina Beaufort-Spontin.

Již nyní se však v rámci stávajících možností  snažíme navracet do zámeckých interiérů mobiliář, který byl v minulosti jejich součástí. Díky navázané spolupráci a dochovaným fotografiím se tak podařilo mezi prvními ztotožnit brnění, jež stávalo v prostoru zámecké haly. Tento dominantní druh původního inventáře bude prezentován stejně jako v minulosti při vstupu na hlavní zámecké schodiště a návštěvníci si jej tak budou moci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Obě brnění vznikla až v 19. století, a proto jsou označována jako tzv. divadelní. Jsou vykována z tenkého plechu a zdobena bohatými ornamenty. Protože zámecká hala je silně exponovaný prostor, kterým projde každý rok přes 70 tisíc návštěvníků, bylo nutné autentický prostor bezpečnostně a odborně zajistit. Díky podpoře správy hradu Švihov, kde bylo brnění do loňska umístěno, a díky úsilí konzervátorského pracoviště ÚPS v Praze se vše zvládlo ještě před zahájením hlavní návštěvnické sezóny.

Druhou novinkou sezóny bude zítřejší spuštění slavnostního osvětlení areálu, které souvisí s dokončovanou stavbou okružní komunikace kolem areálu, která bude spolu s interaktivními edukačními panely zpřístupněna v polovině prázdnin. Historicky se jedná o vůbec první kompletní osvětlení druhé nejnavštěvovanější památky v Karlovarském kraji. Vizuálním záměrem bylo osvětlit hrad a oba zámky tak, aby celek působil integrálně s okolím a budovy nebyly odtržené od stupňovitého reliéfu. Pro osvětlení bylo použito 28 kusů především LED svítidel, které díky moderní technologii mají celkový příkon jen 2 kW. Ovládání osvětlení je dálkové, bezdrátové přes GSM brány. Celková délka vedení osvětlení je asi půl kilometru. Realizaci provedla společnost Techniserv s.r.o. dle autorského návrhu Petra Váni a Jiřího Pavelky.

Toto osvětlení významně podtrhne výrazné panorama celého hradozámeckého areálu a místní obyvatelé i návštěvníci tak budou moci vůbec poprvé plně docenit osvětlené večerní a noční exteriéry unikátního souboru architektur od středověkého hradu přes renesanční trakt až po barokní zámek s arkádovým mostem a zámeckými zahradami.