Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Italika

Detailed information

Year:

2013

Place:

Brno

Language:

Czech

Number of pages:

128

ISBN:

978-80-85033-50-2

500 Kč

Sold out

500 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě NPÚ, konkrétně s částí fondu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě. Volně navazuje na výstavu Italia antica e Italia moderna, doprovázenou monografií Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtesteinských sbírek, které v roce 2012 představily dosud nikdy veřejně neprezentovaný a nepublikovaný konvolut na Itálii zaměřených kreseb, grafiky a fotografií ze 2. poloviny 19. století. Spolu s úvodním přehledem o okolnostech vzniku sbírky, historie a základního rozboru její obsahové struktury představuje nově právě velkou část na Itálii a zdejší pamětihodnosti zaměřené produkce, původně uložené v privátní sbírce knížat z Liechtensteina.