Poslední možnost zážitkové pedagogiky na hradě Bečov.

 Ne náhodou, ale z důvodu uzavření horního areálu a bezprostředního zahájení více než 100 milionové investiční obnovy tzv. Pluhovských domů, se správa SHZ Bečov rozloučila téměř na dva roky s hradními edukačními programy. Opět není náhodou, že tento poslední program proběhl ve spolupráci s Gymnáziem Přírodní školou, o. p. s. z Prahy, neboť právě s touto školou před více než deseti lety podobné aktivity poprvé úspěšně odzkoušela.

 

SHZ Bečov, který je fakultním památkovým objektem Univerzity Karlovy  je mimo jiné i zapojen prostřednictvím NPÚ do pilotního projektu MŠMT „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.“ Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

 

 

Smyslem mnohaleté spolupráce SHZ Bečov a Přírodní školy je využít potenciál autentické památky a ten následně uplatnit při výchovných, vzdělávacích ale také prezentačních aktivitách. K naplnění tohoto cíle velmi výrazně napomáhá fakt, že škola je pražským netradičním gymnáziem. Od ostatních se liší například i tím, že zde studuje okolo devadesáti studentů, byť se jedná o gymnázium osmileté. Velmi odlišný je také samotný vzdělávací systém, který studenty učí aktivnímu přístupu a obecnému zájmu o věci kolem sebe. Pro školu jsou typické vícetýdenní výjezdy na různá místa po celé ČR.

 

V červnu, po zdárném ukončení celoročního učebního plánu, se studenti se svými učiteli vydávají na expedici. Tento projekt probíhá celý měsíc. Samotná práce v terénu trvá dva týdny. Místa a téma expedic se rok od roku mění, jejich cíl však zůstává: Vyzkoušet si vědecky zaměřenou práci se vším všudy. Letos se škola vydala do kláštera v Teplé. Studenti pracují v nejrůznějších skupinách. Někteří analyzují chemické složení místních minerálnchí pramenů, zatímco jiní vedou rozhovory s pamětníky, kteří sloužili na vojně v době, kdy klášter patřil armádě.

 

Skupina, která dorazila na hrad Bečov si vytýčila nelehké a smělé cíle: Oživit prostory středověkého hradu interaktivní prohlídkou uspořádanou pro školy z regionu. Navázat na stínohru o významných událostech z místní historie, kterou vytvořili jejich předchůdci před dvěma lety a pozvat diváky na premiéru krátkého animovaného filmu Příběh jedné zdi.

 

Hradní areál díky své nedotčené středověké podobě patří mezi nejzachovalejší  středověké památky nejen v rámci republiky, ale i ve střední Evropě. Hradní kaple vyzdobená bohatými nástěnnými malbami patří mezi nejlépe zachované a ve středověku založené kaple. Přejeme si, aby tato jedinečnost zůstala zachována, s ní i velmi působivá poetika a hodnota starobylosti, která má úžasnou schopnost veřejnost zaujmout a zároveň probouzet vztah k našemu kulturnímu dědictví. Právě proto se zde skupina studentů rozhodla vytvořit interaktivní prohlídku. Jejich hlavním cílem bylo pracovat s vlastními zkušenostmi a vycházet z poznatků, co je samotné na prohlídkách a edukačních programech baví či nebaví. A tak do prohlídek, uspořádaných pro jejich vrstevníky, zapojili výtvarné, literární a hudební prvky. Samotný dvouhodinový program si pak v praxi vyzkoušeli na žácích sedmé až deváté třídy ZŠ Bečov a třech sedmých třídách ZŠ a ZUŠ Šmeralova z Karlových Varů. Animovaný film a pracovní listy, které vznikly pro prohlídku, studenti poskytnou k dalšímu využití.

 


Menší část devítičlenné skupiny, konkrétně dva kluci a dvě holky ve věku okolo 16 let, se rozhodla zpracovat téma kaple úplně z jiného konce, a to z hlediska výtvarného. Zaujati tématy, příběhy a estetikou starých, někdy již těžko pochopitelných maleb, studenti vytvořili jejich vlastní a současné pojetí. Naskytla se jim skvělá a dokonce možná životní šance malovat na zdi sally tereny, která se bude v dohledné době rekonstruovat a tak mohly být tyto malby povoleny odborníky. Studenti si pro své realizace zvolili starou techniku vápenné malby al secco. Jednotlivé výjevy jsou svým pojetím zcela odlišné. První výjev, který člověk po vstupu zaregistruje, je velmi moderně pojatý Posledního soud. Hned kousek za ním, ve výklenku, je minimalisticky lineárně provedený svatý Kryštof nesoucí Ježíše. V prostředním výklenku diváka zaujme keř, ze kterého vyrůstá deset hlav, z nichž každá symbolizuje tisíc rytířů z legendy Umučení desetitisíce rytířů. Posledním vyobrazením je Zvěstování Panně Marii ve velmi barevné a veselé náladě. Tato díla jsou volně přístupná do zahájení rekonstrukce.

 

V průběhu čtrnácti dnů tak vznikla příkladná a zajímavá ukázka možnosti propojení aktivního přístupu ke vzdělání s prezentací autentické historické památky.

 

Edukace budou probíhat i nadále v dolní části areálu.

label_photos_for_download

Files for download