Zahájení turistické sezóny na bečovském zámku

Bečovský zámek zahájí oficiálně novou sezónu již v sobotu 30. března 2019. Nač se mohou návštěvníci v tomto roce těšit?

Sezóna 2018 byla pro bečovský zámek téměř stejně úspěšná jako ta předešlá, která nejvyšší roční návštěvností 74 438 osob vstoupila do historie provozované památky. K mimořádným počinům lze jistě zařadit doplnění expozice o dvojici brnění, která se vrátila zejména díky rozvíjející se spolupráci s potomky posledních majitelů bečovského panství – rodinou Beaufort-Spontin. V roce 2018 se stal bečovský zámek průkopníkem v oblasti seniorského dobrovolnictví, neboť byl jedním ze dvou státních památkových objektů, kde se stal jeden z průvodců dobrovolníkem. Zcela strhující atmosféru zažili účastníci historicky první půlnoční mše konané 24. prosince v zámecké kapli svatého Petra. Ale vůbec nejmarkantnější pro všechny je nové slavnostní osvětlení celého areálu zprovozněné na počátku loňských letních prázdnin. Úspěchy byly zaznamenány také v oblasti požární ochrany - díky dlouhodobé příkladné spolupráci s HZS Karlovarského kraje a stálému zdokonalování protipožárního systému se bečovský zámek stal modelovým pracovištěm Hasičského záchranného sbor.   

V roce 2019 nadále pokračuje projekt MŠMT „Vzdělávací programy paměťových institucí    do škol“, který zprostředkovává snadnější dosažitelnost historických památek školám            na celém území České republiky. Účastníci tohoto projektu využívají zejména osvědčené programy „Relikviář pro každého“ a „Procházky minulostí“.

V oblasti sbírkových předmětů je v letošním roce plánováno dokončení restaurátorských prací rozsáhlé historické sedací soupravy nacházející se v expozici zámeckého prohlídkového okruhu. Zároveň v téže místnosti došlo k reinstalaci diamantové korunky Eleonory Beaufort-Spontin která byla přesunuta z dosavadní dočasné moderní výstavní vitríny do stylově odpovídající historické vitríny s vhodným osvětlením. Restaurování se bude týkat také předmětu, který není v současnosti součástí zpřístupněných sbírek - historického sušáku lahví na víno. V budoucnu bude instalován společně s unikátní sbírkou vín a koňaků v připravované nové expozici ve sklepení tzv. Pluhovských domů.

 Na jaře bude zahájena nejen návštěvnická, ale také stavební sezóna, která velmi citelně zasáhne do dosavadního dění v historickém areálu. Správa SHZ Bečov má však připravená taková opatření, aby nebyl nijak významně omezen chod a běžný návštěvnický provoz. Předposlední etapa stavební a památkové obnovy hradu a přilehlých objektů spočívá v rekonstrukci tzv. Pluhovských domů, kde by měla být do konce roku 2020 vytvořena nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy, nová pokladna s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou a sociálním zázemím pro návštěvníky, později pak dojde na vybudování kavárny. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele, které bude ukončeno 28. března porovnáním obdržených nabídek. Náklady na tyto práce budou dosahovat 85 mil. korun.

Do začátku hlavní návštěvnické sezóny bude zpřístupněna nová okružní stezky kolem hradu doplněná o několik interaktivních pomůcek a herních prvků. Během sezóny pak vznikne tištěný originální průvodce touto trasou. Správa SHZ Bečov nezapomíná ani na hradní park, kde budou pokračovat udržovací práce a dendrologické zásahy.  V letošním roce se pak naplno projeví zapojení do česko-německého projektu přeshraniční spolupráce, v rámci něhož dojde k výsadbě zeleně a osazení speciálních budek pro netopýry.

Správa hradu a zámku Bečov se bude usilovně snažit, aby byl návštěvnický provoz postižen intenzivní stavební aktivitou minimálně, přesto je již nyní zřejmé, že bude nezbytné značně eliminovat nabídku kulturních akcí. Proto v tuto dobu uvažujeme, pokud to technické podmínky prostor dovolí, o konání pouze akcí tradičních jako je např. Běh městem, Karlovarský folklorní festival, Bečovské slavnosti či Noc kostelů. Za to však mimo bude příběh a fenomén relikviáře sv. Maura bude prezentován v původní domovině v belgickém Florennes formou připravované putovní výstavy podpořené projektem česko-valonské vládní spolupráce

Nicméně, jako každý rok, budeme opět inovovat nabídku suvenýrů. Sběratelé a turisté se mohou těšit na vkusné nové kousky. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Fotografie ke stažení