Bohoslužby v Bečově nad Teplou

Bohoslužby konané v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří a v Otročíně v kostele svatého Michaela. 

Mše v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří se konají každý čtvrtek (spojené s katechezí) od 16 hodin a v neděli od 9 hodin.

Změny:

 ve čtvrtek a neděli 23. 8. - 30. 8. se v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou mše sv. nekoná

v neděli 2. 9. se v kostele sv. Michaela v Otročíně od 10:30 hodin mše sv. nekoná

- v neděli 2. 9. se v kostele sv. Michaela v Otročíně koná mše sv. od 14:00 hodin

  v sobotu 15. 9. bude od 17 hodin nově vysvěcená kaple Panny Marie v Poseči, světitelem bude náš diecézní biskup Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th. D. 

- v sobotu 29. 9. bude od 17 hodin v Otročíně slavnostní poutní mše sv. s nešporami ke sv. Michaelovi, archandělu, patronu kostela

v neděli 30. 9. se v kostele sv. Michaela v Otročíně od 10:30 hodin mše sv. nekoná


                                                                                                                                   Foto: Václav Šváb