Bohoslužby v Bečově nad Teplou

Bohoslužby konané v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří a v Otročíně v kostele svatého Michaela. 

Mše v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří se konají každý čtvrtek (spojené s katechezí) od 16 hodin a v neděli od 9 hodin.

Změny:

 • BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ: v neděli 29. října 2017 v 10:30 hodin se koná v kostele svatého Michaela v Otročíně mše svatá, po ní asi od 11:30 hodin bude probíhat pobožnost na místním hřbitově
 • BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ: v neděli 29. října 2017 ve 14 hodin  se koná v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou mše svatá, po ní asi od 15 hodin  bude probíhat pobožnost na místním hřbitově
 • v neděli 29. října 2017 se ruší pravidelná mše svatá od 9 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou 
 • v úterý 14. listopadu 2017 se koná mše svatá v 16 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou 
 • ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se ruší pravidelná mše svatá od 16 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou 
 • v sobotu 18. listopadu 2017 se koná Hubertská mše svatá (s nedělní platností) od 18 hodin v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • v neděli 19. listopadu 2017 se ruší mše svatá v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • ve čtvrtek 21. prosince 2017 se ruší pravidelná mše svatá v 16 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v neděli 24. prosince 2017 se koná 4. adventní mše v 9 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou, v 16 hodin vigilie Narození Páně (v 15:30 hodin začíná koncert dětí a učitelů ZŠ Bečov nad Teplou)
 • v neděli 24. prosince 2017 začíná mše v noci Narození Páně ve 21 hodin v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • v pondělí 25. prosince 2017 se koná od 9 hodin mše za svítání v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v pondělí 25. prosince 2017 se koná v 10:30 hodin mše ve dne v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • ve čtvrtek 28. prosince 2017 v 16 hodin svátek Zabitých betlémských dětí v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v neděli 31. prosince 2017 od 9 hodin Svátek svaté Rodiny s možností obnovy manželských slibů v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v neděli 31. prosince 2017 v 10:30 hodin Svátek svaté Rodiny s možností obnovy manželských slibů v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • v pondělí 1. ledna 2018 Slavnost Matky Boží, P. Marie v 9 hodin v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v pondělí 1. ledna 2018 Slavnost Matky Boží, P. Marie v 10:30 hodin v kostele svatého Michaela v Otročíně
 • ve čtvrtek 4. ledna 2018 se koná v 16 hodin mše svatá a biblické setkání v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v sobotu 6. ledna 2018 od 9 hodin Slavnost Zjevení Páně (mše svatá s žehn. vody, po ní žehnání koledníkům) v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 •  v nedělí 7. ledna 2018 v 9 hodin Křtu Páně (formulář ze svátku - ze dne) v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou
 • v nedělí 7. ledna 2018 v 10:30 hodin Křtu Páně (formulář ze Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla) v kostele svatého Michaela v Otročíně

                                                                                                                                   Foto: Václav Šváb