Bohoslužby v Bečově nad Teplou

Bohoslužby konané v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří a v Otročíně v kostele svatého Michaela. 

Mše v Bečově nad Teplou v kostele svatého Jiří se konají každý čtvrtek (spojené s katechezí) od 16 hodin a v neděli od 9 hodin.

Změny:

- ve čtvrtek 20. 12. se v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou pravidelná mše sv. nekoná

 v pondělí 24. 12. od 15:30 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou koncert dětí a pedagogů ZŠ a MŠ s úvodním slovem (přivítáním) faráře; od 16:15 následuje krátká bohoslužba slova se sv. přijímáním u sv. Jiří (pro ty, kdo nemohou na půlnoční)

- v pondělí 24. 12. se v kostele sv. Michaela v Otročíně koná od 22 hod. mše sv.

- v pondělí 24. 12. od 24 hod. se koná v kapli sv. Petra mše sv. 

- v úterý 25. 12. od 9 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou mše sv. Za svítání

- v úterý 25. 12. od 10:30 hod. se v kostele sv. Michaela v Otročíně koná mše sv.

- ve čtvrtek 27. 12. se koná pouť auty do kláštera v Teplé na mši sv. se žehnáním vína od 15 hod. 

- ve čtvrtek 27. 2. se v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou pravidelná mše sv. nekoná

- v neděli 30. 12. od 9 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou mše sv. s možnou obnovou manželských slibů

- v neděli 30. 12. od 10:30 hod. se koná v kostele sv. Michaela v Otročíně mše sv. s možnou obnovou manželských slibů

- v pondělí 31. 12. od 16 hodin se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou děkovná mše sv.

- v úterý 1 .1. 2019 se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou slavnostní mše sv.

- v úterý 1. 1. 2019 od 10:30 hod. se v kostele sv. Michaela v Otročíně koná slavnostní mše sv.

- ve čtvrtek 3. 1. 2019 od 16 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou feriální mše sv., po ní katecheze v sakristii 

- v sobotu 5. 1. 2019 od 9:30 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky u sv. Jiří

- v neděli 6. 1. 2019 od 9 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou slavnostní mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla

- v neděli 6. 1. 2019 od 10:30 hod. se koná v kostele sv. Michaela v Otročíně slavnostní mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla

- ve čtvrtek 10. 1. 2019 od 16 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou feriální mše sv., po ní katecheze v sakristii

- v neděli 13. 1. 2019 od 9 hod. se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou mše sv.

- v neděli 13. 1. 2019 od 10:30  se v kostele sv. Michaela v Otročíně koná mše sv.

 


                                                                                                                                   Foto: Václav Šváb