Hrad a zámek v Bečově je před požárem dobře chráněný, přímo na místě se o tom přesvědčili velitelé hasičů

Odborná příprava velitelů družstev a velitelů čet profesionálních hasičů z Karlových Varů a Toužimi byla v Bečově nad Teplou zaměřená na požární bezpečnost na hradě a zámku.

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou je i díky expozici relikviáře Svatého Maura jednou z nejcennějších památek v České republice. V rámci zajištění maximálního bezpečí z pohledu požární ochrany je zde od roku 2007 budován unikátní systém protipožární ochrany. Kvůli poloze hradu a jeho členitosti nebylo možné v objektu hradu garantovat účinný zásah v případě požáru. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje tak zámek během posledních let zřídil systém na dodávku hasební vody s dostatečným vlastním zásobníkem vody a také rozvodem po celém hradě, zároveň také na objektech hradu a zámku instaloval požární signalizaci. Náročná a dlouhodobá cesta k vybudování tohoto systému je završena novou požární dokumentací na zdolávání požárů a připojením požární signalizace na takzvaný pult centrální ochrany, kdy signál z těchto hlásičů bude případný vznik požáru na hradě automaticky a bez jakéhokoliv prodlení signalizovat přímo hasičům. Tyto poslední novinky a také celý systém vlastní dodávky vody si přímo na hradě a zámku prohlédli v rámci pravidelné odborné přípravy velitelé družstev a čet profesionálních hasičů z Karlových Varů a Toužimi. Seznámili se nejen s celou historií vývoje tohoto unikátního hasebního systému, ale i s jeho kompletní funkčností. Znalost všech částí systému je důležitá pro případný vlastní zásah. Stejně tak hasiči společně s představiteli hradu a zámku řešili zapojení činností zaměstnanců památky se záchranáři v případě požárního poplachu. V současné době hasiči neplánují rozsáhlejší cvičení zaměřené na likvidaci požáru bečovského hradu a zámku, bude ale odzkoušena požární signalizace po připojení na centrální pult.

Technické parametry systému:

Jedná se o soubor několika staveb a strojního vybavení, které spolu vytvářejí elektronicky řízený celek.

Systém protipožárního zabezpečení obsahuje požární nádrž o objemu 38 m3. Tato nádrž je situována v replice původního domku vně areálu národní kulturní památky. Toto místo má nesporné výhody. Nádrž je možno po vyčerpání jednoduše doplňovat vodou z cisteren bez vjezdu do požárně chráněného areálu. To umožňuje neomezený přístup k tomuto zařízení během případného požáru.

V objektu domku se nachází dieselagregát o výkonu 220 kW. Tento je schopen zajistit nejen rozběh zařízení, ale po jeho rozběhu dodávat elektrickou energii do areálu národní kulturní památky. O samotný rozvod vody se starají dvě ponorná čerpadla o výkonu 45 m3/hod (každé samostatně). Čerpadla jsou osazena tak, že druhé záložní nabíhá automaticky v případě poruchy prvního. Tato čerpadla dokonce zajišťují dostatečný tlak i v objektu donjonu a to přes převýšení 24 m k jeho patě. V areálu je požární voda rozvedena k 3 podzemním hydrantům suchovodem z předvolovaného potrubí.

Dále bylo zapotřebí zajistit dostatečný tlak vody ve vnitřních zavodněných hydrantech. O toto se stará automatická tlakovací stanice, která zajišťuje dostatečný tlak nejen v objektu samotného zámku, ale i v ostatních budovách areálu (lesní správa, kuchyně, kovárna). Pomocí tohoto systému bude možno vybudovat vnitřní hydrantové systémy i v objektech Pluhovského paláce. Rozvod tohoto systému je proveden v souběhu s rozvodem suchovodu.

Celý systém je plně nezávislý na vnějších přívodech elektrické energie a vody. Vodu je možno doplňovat z cisteren, veřejného vodovodu nebo ze závlahového systému.  

Celá zpráva zde.