Státní hrad a zámek Bečov získal Cenu Adolfa Heyduka za zpřístupnění expozic nevidomým a slabozrakým

Cena Adolfa Heyduka je již druhým rokem udílena památkám, které jsou nejvíce přívětivé ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Státní hrad a zámek Bečov získal cenu za rok 2016 díky prohlídkám pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, které pořádá s haptickým modelem relikviáře svatého Maura.

Za celým projektem Ceny Adolfa Heyduka, jež se udílí od roku 2015, stojí vzdělávací program Hugo na cestách a v letošním roce nad udělováním cen navíc převzal záštitu senátor Miroslav Nenutil. Organizátoři se skrze cenu snaží zvýšit povědomí o problematice přístupnosti kulturního dědictví lidem se zdravotním znevýhodněním, jak podotýká Hana Talli Hlubučková, hlavní koordinátorka projektu: „Mnohdy jsou na památkových objektech problematicky proveditelné úpravy, jindy podmínky jsou, ale chybí dobrá vůle ze strany referentů, odborných poradců... Jinde scházejí finanční prostředky.“

Cena se udílí ve dvou kategoriích: památky UNESCO/Národní kulturní památky a památky regionální - jednotlivé objekty jsou nominovány veřejností, která posléze svým hlasováním rozhoduje o vítězi. Státní hrad a zámek Bečov zvítězil v první kategorii, a to díky prohlídkám s haptickým modelem relikviáře svatého Maura, který byl vytvořen v roce 2011 - původně jako maketa pro nevidomé, záhy se ale osvědčil také jako vhodná pomůcka nejen pro dětské prohlídky.  

Ty jsou nazvány „Relikviář pro každého“ a srozumitelnou formou představují fenomén relikviáře sv. Maura, model i jeho obsah si při nich může „osahat“ doslova každý a to nejen na zámku v Bečově. Maketa je mobilní a umožňuje tak pořádání edukačních aktivit i v terénu -  např. ve školách či domovech seniorů.

Nevidomým návštěvníkům tento model přináší možnost vytvořit si prostorovou představu o relikviáři, ale také ohmatat si 14 odlitků sošek svatých a 12 reliéfů, které zdobí schránu relikviáře. Pamatováno bylo také na obsah, který evokuje v relikviáři skutečně obsažené předměty – relikvie, autentiku, usně a látky. Model je doplněn textem v Braillově písmu, přehrávačem MP3 s kramářskou písní složenou na motivy příběhu relikviáře sv. Maura a hmatovou mapou Evropy vysvětlující původ a putování relikviáře během dějin.

Na vytvoření tohoto unikátního modelu se podílela Přírodní škola, o.p.s., Správa státního hradu a zámku Bečov, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a v neposlední řadě věznice v Horním Slavkově, kde model vyrobili odsouzení k odnětí trestu v rámci modelářské dílny.