Setkání s rodinou Beaufort-Spontin – potomky šlechtických majitelů hradu a zámku Bečov

Správa státního hradu a zámku Bečov přivítala dne 25. dubna 2018 potomky posledních šlechtických majitelů tohoto historického sídla – rodinu Beaufort-Spontin.

První oficiální návštěva bečovského hradu a zámku v poválečném období proběhla již v listopadu předchozího roku, kdy Bečov na pozvání správy hradu a zámku navštívil zástupce rodiny Christian Friedrich Walter Beaufort-Spontin. Podzimní dvoudenní program zahájilo oficiální uvítání na městské radnici za přítomnosti zástupců správy zámku, města Bečov nad Teplou a zdejší botanické zahrady. Christian Beaufort-Spontin si prohlédl areál hradu a zámku včetně interiérů a došlo k výměně cenných informací, materiálů a fotografií, jež nám umožňují doplnit bílá místa historie rodu Beaufort-Spontin. Kromě rodinných portrétů jsme získali také několik dosud neznámých fotografií z interiérů zámku. Zachycují a potvrzují podobu vnitřního vybavení, jakou jsme dosud znali pouze z dochovaných stručných zámeckých inventářů. Tyto fotografie jsou nám velice nápomocny při tvorbě nově plánované zámecké expozice, která bude zaměřena právě na dobu posledních majitelů zámku – rodinu Beaufort-Spontin. Jako první vlaštovky nové zámecké expozice se do haly v letošním roce navrátí dvojice brnění, původně se, dle získaných fotografií, právě na tomto místě nacházela. Velké poděkování patří panu Janu Kocisekovi, jenž návštěvu zprostředkoval a i nadále je vzájemné spolupráci vstřícně nakloněn.

Celé setkání se neslo v přátelském duchu a bylo zakončeno společenskou večeří s příslibem další vzájemné spolupráce. Ta byla realizována ve dnech 25.–26. dubna 2018, kdy do Bečova znovu zavítal Christian Friedrich Walter Beaufort-Spontin a jeho starší bratr Friedrich Christian Albrecht Beaufort-Spontin (stávající „hlava“ rodu) společně s manželkami.

Hosté byli tentokrát přivítáni přímo v prostorách hradu a zámku Bečov, kde došlo k další vzájemné výměně informací, materiálů, fotografií a následně se odebrali na společnou prohlídku areálu. Prohlídka byla zakončena koncertem žáků místní hudební školy v zámecké rodinné kapli sv. Petra. Večer gradoval společnou večeří rodiny Beaufort-Spontin se zástupci zámku, města Bečov nad Teplou, botanické zahrady atd. Následující den  hosté strávili v botanické zahradě, kde byl připraven program ke 100. výročí jejího založení, nad oslavami převzali Beaufort-Spontin také záštitu.

Navázané kontakty s rodinou Beaufort-Spontin náš velice těší na profesní i osobní úrovni a doufáme, že se nám i nadále díky vzájemné spolupráci podaří poodkrývat roušku tajemství místy dosud nejasné rodové historie, stejně tak jako historie spjaté se samotným hradem a zámkem a budeme moci tyto poznatky předávat i nadále našim návštěvníkům.

Tisková zpráva ke stažení