Naučná stezka Šibeniční vrch a šibenice

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Naučná stezka Šibeniční vrch se věnuje rituálům spjatým s výkonem hrdelních trestů v raném novověku (16.–18. století).

První zastávka na této stezce je u radnice města a dále vede návštěvníky částečně původní cestou vedoucí k šibenici kolem kostela sv. Jiří a Zlatého vrchu. Celkem je na trase osazeno 5 informačních panelů, které jsou také v německém a anglickém jazyce. Celá trasa je dlouhá asi jeden kilometr, což láká ke zpestření návštěvy Bečova i rodiny s dětmi. Stezka využívá vzácně zachovalých a archeologicky prozkoumaných reliktů historické šibenice, kterých se na našem území dochovalo do dnešních dob jen několik. Torzo kruhové šibenice o průměru 4,8 metru se nachází asi 1 kilometr od města. Šibenice je datována do období 16.–18. století.

Hrdelní právo získal Bečov roku 1399 v rámci dalších městských výsad a zřejmě hned poté vznikla jednoduchá dřevěná šibenice. Právo útrpné a výkon trestů zajišťoval v 17.–18. století pravděpodobně kat z Jáchymova. V 16. století bývalo vězení pro poddané zřejmě v hradu, další zmínka udává, že v 17.–18. století se tyto prostory nacházely někde u hradeb. Śibenice v Bečově ztratila svůj význam po roce 1765, kdy bylo městu odňato hrdelní právo. Tyto objekty byly zpravidla bořeny v závěru 18. a v 19. století.


Tipy na výlet

Celodenní pěší výlet nás zavede do hlubin bečovských lesů. Najdeme vnitřní pohodu při pohledu na poklidnou hladinu několika rybníků, budeme obdivovat dokonalou práci...

Město Bečov nad Teplou nabízí kromě hradu a zámku širokou škálu turistických cílů. Neváhejte do některého z nich zavítat při vaší návštěvě Bečova.

Po stopách urozených pánů bečovských. Chcete se vydat na poznávací cestu? Tak se teď chvíli věnujte questu!