Naučná stezka Šibeniční vrch a šibenice

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Naučná stezka Šibeniční vrch se věnuje rituálům spjatým s výkonem hrdelních trestů v raném novověku (16.–18. století).

První zastávka na této stezce je u radnice města a dále vede návštěvníky částečně původní cestou vedoucí k šibenici kolem kostela sv. Jiří a Zlatého vrchu. Celkem je na trase osazeno 5 informačních panelů, které jsou také v německém a anglickém jazyce. Celá trasa je dlouhá asi jeden kilometr, což láká ke zpestření návštěvy Bečova i rodiny s dětmi. Stezka využívá vzácně zachovalých a archeologicky prozkoumaných reliktů historické šibenice, kterých se na našem území dochovalo do dnešních dob jen několik. Torzo kruhové šibenice o průměru 4,8 metru se nachází asi 1 kilometr od města. Šibenice je datována do období 16.–18. století.

Hrdelní právo získal Bečov roku 1399 v rámci dalších městských výsad a zřejmě hned poté vznikla jednoduchá dřevěná šibenice. Právo útrpné a výkon trestů zajišťoval v 17.–18. století pravděpodobně kat z Jáchymova. V 16. století bývalo vězení pro poddané zřejmě v hradu, další zmínka udává, že v 17.–18. století se tyto prostory nacházely někde u hradeb. Śibenice v Bečově ztratila svůj význam po roce 1765, kdy bylo městu odňato hrdelní právo. Tyto objekty byly zpravidla bořeny v závěru 18. a v 19. století.


Tipy na výlet

Po náročném výšlapu nám nabídne obec Krásno několik zajímavých památek: hornické muzeum, zvonici, monumentální kostel sv. Kateřiny, pozoruhodnou rozhlednu a ještě...

Město Bečov nad Teplou nabízí kromě hradu a zámku širokou škálu turistických cílů. Neváhejte do některého z nich zavítat při vaší návštěvě Bečova.

Po stopách urozených pánů bečovských. Chcete se vydat na poznávací cestu? Tak se teď chvíli věnujte questu!